TŁUMACZENIA PISEMNE

Efektywne tłumaczenie to takie, w którym odbiorca tekstu nie odczuwa, że ów tekst został poddany tłumaczeniu, dzięki czemu możliwe jest jego idealne zrozumienie.

Najlepszym sposobem zapewnienia wiernego tłumaczenia wysokiej jakości jest jego wykonanie przez tłumacza będącego rodzimym użytkownikiem danego języka docelowego.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

  

JAKOŚĆ

W Overseas Translations szczególną uwagę poświęcamy jakości dostarczanej naszym klientom, którzy zawsze stawiani są na pierwszym miejscu. Aby możliwe było zagwarantowanie najwyższej jakości wykonywanych tłumaczeń, nie wystarczy skupić się jedynie na kilku szczegółach, ale konieczne jest stworzenie systemu zapewniającego udział rozmaitych członków zespołu oraz maksymalne wykorzystanie posiadanego oprogramowania.

Ogromną wagę przykładamy do budowania ludzkiego potencjału, skupiając wysiłki na nieustannym rozwoju i doskonaleniu naszego zespołu. Odpowiednie szkolenia w dziedzinie wykorzystywanych narzędzi, weryfikacja językowa i pozajęzykowa wykonanych tłumaczeń, a także doświadczenie zgromadzone podczas zarządzania setkami zrealizowanych zleceń – wszystko to przyczynia się do naszego sukcesu. 

 W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych tłumaczeń niezbędny jest szereg czynników; tych kilka najważniejszych przedstawiamy poniżej:

  • Dokładna analiza i przygotowanie dokumentów do pracy – przed przystąpieniem do wykonywania tłumaczenia należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów i dokonać umiejętnej analizy treści dokumentu, jak również określić optymalny przebieg realizacji projektu tłumaczeniowego;
  • Dobór wyspecjalizowanego tłumacza i/lub weryfikatora (rodzimych użytkowników danego języka docelowego)
  • Weryfikacja wewnętrzna i kontrola jakości prowadzona przez kierownika projektu
  • Opracowanie materiałów referencyjnych klienta: pamięci tłumaczeniowe, glosariusze, przewodniki redakcyjne/stylu itp.

 

Wszystkie prowadzone przez nas projekty składają się co najmniej z dwóch etapów językowych. Na etapie pierwszym tłumacz będący rodzimym użytkownikiem danego języka docelowego wykonuje przekład tekstu, zaś na etapie drugim inny tłumacz dokonuje weryfikacji w celu potwierdzenia odpowiedniej jakości sporządzonego tłumaczenia. Następnie kierownik projektu dokonuje kontroli formatowania tekstu (czynność pozajęzykowa) w celu potwierdzenia jego kompletności, spójności wykonanego tłumaczenia oraz zachowania formatu tekstu pierwotnego.

W celu uproszczenia wysiłków zespołu istnieje jednak wiele narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy i umożliwiających podniesienie jakości wykonywanych tłumaczeń. Pośród wspomnianych narzędzi znajduje się oprogramowanie, z którego korzystamy podczas realizacji tłumaczeń i które umożliwia nam:

  • tworzenie pamięci tłumaczeniowych (TM) na rzecz każdego klienta, wykorzystywanych w każdym realizowanym projekcie i pozwalających na stosowanie jednolitej terminologii i zachowanie spójności z uprzednio tłumaczonym materiałem;
  • wykorzystywanie glosariusza opracowanego dla każdego klienta, umożliwiającego szybką weryfikację terminów poprzez ich oznaczanie w tekście;
  • tzw. transcheck, tj. weryfikację numeryczną oraz kontrolę zastosowanej interpunkcji, jak również spójność tłumaczenia w zestawieniu z dokumentem pierwotnym oraz szereg innych funkcji. Czynność ta może być wykonywana w obrębie jednego dokumentu oraz wielu dokumentów wchodzących w skład tego samego projektu.

Zarządzanie projektem klienta zawsze jest prowadzone przez jedną osobę od pierwszego do ostatniego etapu pracy, dzięki czemu w każdym momencie możliwy jest spersonalizowany kontakt i otrzymanie bezpośrednich informacji na temat statusu wykonywanego tłumaczenia.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Biuro Overseas Translations gwarantuje pełne poszanowanie poufnego charakteru powierzonych plików, na życzenie gotowi jesteśmy podpisać z klientem umowę o zachowaniu poufności. Analogicznie, wszyscy nasi tłumacze podpisali z nami umowę o zachowaniu poufności w celu zapewnienia wykorzystywania powierzonej dokumentacji wyłącznie w celach sporządzenia tłumaczenia.

ELASTYCZNOŚĆ

Dostosowujemy się do potrzeb klienta, analizujemy każdy projekt z osobna i jesteśmy elastyczni w zakresie terminów realizacji i szczegółowych wytycznych wskazywanych dla poszczególnych tekstów poddawanych tłumaczeniu.

Prosimy o kontakt z OVERSEAS TRANSLATIONS w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia. Z radością podejmiemy z Państwem współpracę.

Zapytaj o cenę

KONTAKT

Telefon kom.:
+48 508 171 302
E-mail:
andrzej.misiewicz@ovstranslations.com

Zapytaj o cenę

contact_form_files_waiting_upload

  • Name: {{ item.file.name }}

Total progress: {{ uploader.progress }}

The file(s) is(are) uploaded

  • {{item}} X

OVERSEAS TRANSLATIONS

Kontakt

Pl. Antoni Gaudí,
Local 10 08390 Montgat
Barcelona (España - Spain)
office@ovstranslations.com

© 2019 Overseas Translations. All rights reserved.

na górę