Proces tłumaczenia

Projekt tłumaczeniowy obejmuje szereg etapów, z których każdy ma ogromne znaczenie na rzecz zapewnienia doskonałego efektu końcowego. Dodatkowo, jakość naszych projektów jest certyfikowana przez dwie normy ISO: 17100:2015: Usługi tłumaczeniowe oraz  9001:2015: System zarządzania jakością.

Krok pierwszy: ANALIZA I ZARZĄDZANIE

Projekt zostaje przypisany kierownikowi projektu, który dokonuje stosownej analizy i konwersji plików przeznaczonych do tłumaczenia, a następnie przygotowuje wszelkie materiały pomocnicze dla tłumacza (pamięć tłumaczeniową, specjalistyczny glosariusz terminologiczny, materiały referencyjne zapewnione przez klienta, przewodnik redakcyjny/stylu oraz, pomocniczo, poprzednie projekty).

Krok drugi: ETAPY JĘZYKOWE

Zlecenie zostaje przypisane tłumaczom i weryfikatorom będącym rodzimymi użytkownikami języka, na który wykonywane jest tłumaczenie. Każdy z nich specjalizuje się w konkretnej dziedzinie i posiada wieloletnie doświadczenie w branży. Zawsze staramy się, aby jeden zespół lingwistów wykonywał tłumaczenia na rzecz tego samego klienta w celu zapewnienia  utrzymania stylu i spójności wszystkich realizowanych projektów.

 Tłumaczenie to pierwsze stadium językowej fazy realizacji projektu. Każdorazowo wykonywane jest przez tłumacza będącego rodzimym użytkownikiem języka docelowego, wyspecjalizowanego i/lub posiadającego doświadczenie w danej dziedzinie. Polega na wstępnym tłumaczeniu dokumentu pierwotnego na język docelowy.

Tłumacz wykonuje tłumaczenie z uwzględnieniem następujących aspektów:

  • Zgodność ze specjalistycznymi wytycznymi i terminologią klienta i/lub z wszelkimi innymi dostarczonymi materiałami referencyjnymi przy zapewnieniu spójności terminologicznej podczas tłumaczenia;
  • Semantyczna precyzja treści w języku docelowym;
  • Składnia, ortografia, interpunkcja i odpowiednie znaki diakrytyczne, jak również zgodność z wszelkimi innymi wytycznymi określonymi dla języka docelowego w zakresie pisowni;
  • Spójność leksykalna i frazeologiczna;
  • Zgodność z opracowanymi przez nas i/lub klienta przewodnikami redakcyjnymi/stylu (w tym spełnienie wytycznych, zachowanie rejestru językowego i danej odmiany językowej);
  • Uwzględnienie miejscowych wytycznych i wszelkich obowiązujących norm;
  • Format tekstu;
  • Odbiorca końcowy i cel, jakiemu ma służyć tekst zredagowany w języku docelowym.

Tłumacz każdorazowo dokonuje samodzielnej weryfikacji wykonanej pracy, w tym ogólnego przeglądu tekstu zredagowanego w języku docelowym w celu wykrycia możliwych niezgodności semantycznych, błędów gramatycznych i ortograficznych, pominięć lub innych uchybień, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wszelkimi właściwymi wytycznymi określonymi dla danego projektu.

Weryfikacja to drugi etap językowy realizacji projektu, wykonywany przez drugiego tłumacza, również będącego rodzimym użytkownikiem danego języka docelowego, wyspecjalizowanego i/lub posiadającego doświadczenie w rozpatrywanej dziedzinie. Etap ten polega na dokładnej lekturze sporządzonego tłumaczenia i jego porównaniu z tekstem pierwotnym w celu zapewnienia poprawności przekładu i odpowiedniego odzwierciedlenia zawartości dokumentu bazowego. Weryfikator w swej pracy uwzględnia te same aspekty, które zostały przedstawione powyżej w odniesieniu do pracy tłumacza. Weryfikator może również wprowadzić niezbędne modyfikacje terminologiczne lub dokonać zmian stylu, aby zapewnić niezakłócony i naturalny odbiór sporządzonego tłumaczenia. Wspomniane zmiany i modyfikacje są następnie przedstawiane tłumaczowi celem potwierdzenia. W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość sporządzonego dokumentu docelowego.

Krok trzeci: WERYFIKACJA, DOSTAWA I OCENA:

Po wykonaniu etapów językowych przeprowadzana jest kolejna weryfikacja jakości, w ramach której nasz zespół dokonuje przeglądu treści i formatu tłumaczenia w celu zagwarantowania odzwierciedlenia treści tekstu pierwotnego. Nasza uwaga skupiona jest na zapewnieniu spójności wykonanego tłumaczenia (w odniesieniu do powtarzających się elementów, nazw instytucji lub tytułów wymienianych osób, nazw uniwersytetów i innych podmiotów itp.), a także na zachowaniu formatu dokumentu: odstępy, interpunkcja, czcionka, grafika oraz wszelkie inne elementy zawarte w dokumencie pierwotnym.

Po wyjaśnieniu wszelkich niejasności i wprowadzeniu stosownych zmian przez tłumacza lub weryfikatora oraz zatwierdzeniu ostatecznej wersji projektu przez kierownika projektu tłumaczenie zostaje przesłane klientowi w uprzednio uzgodnionym terminie lub, w miarę możliwości, w terminie wcześniejszym. Wiemy, że wiele projektów naszych klientów wymaga pilnej realizacji, dlatego Overseas Translations to najlepszy partner do wykonywania zleceń w trybie pilnym bez uszczerbku dla jakości sporządzanych tłumaczeń.

Ostatnim etapem jest kierowana do klienta prośba o udzielenie informacji zwrotnych w formie kwestionariusza, który umożliwia nam nieustanne dostarczanie optymalnej jakości usług.

 DARMOWA WYCENA

Prosimy o kontakt z OVERSEAS TRANSLATIONS w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia uwierzytelnionego. Z radością podejmiemy z Państwem współpracę.

Zapytaj o cenę

KONTAKT

Telefon kom.:
+48 508 171 302
E-mail:
andrzej.misiewicz@ovstranslations.com

Zapytaj o cenę

contact_form_files_waiting_upload

  • Name: {{ item.file.name }}

Total progress: {{ uploader.progress }}

The file(s) is(are) uploaded

  • {{item}} X

OVERSEAS TRANSLATIONS

Kontakt

Pl. Antoni Gaudí,
Local 10 08390 Montgat
Barcelona (España - Spain)
office@ovstranslations.com

© 2019 Overseas Translations. All rights reserved.

na górę