Procés de traducció

Un projecte de traducció es divideix en diverses etapes, cada una d’elles de gran importància, per obtenir un resultat de traducció òptim. A més, la qualitat dels nostres projectes és certificada per les dues normes ISO: 17100:2015 (Serveis de traducció) i 9001: 2015 (Sistemes de gestió de la qualitat).

1er pas: ANÀLISI I GESTIÓ

S’assigna el projecte de traducció al gestor de projectes, que analitza i converteix els arxius que cal traduir, i prepara tota la documentació de suport per al traductor (la memòria de traducció, el glossari de terminologia tècnica, el material de referència del client, la guia d’estil i els projectes anteriors com a referència).

2n pas: PASSOS LINGÜÍSTICS

S’assigna l’encàrrec als traductors i revisors nadius de l’idioma de destí, tots professionals especialitzats en diversos sectors i amb gran experiència. Sempre procurem que els lingüistes efectuïn totes les traduccions d’un mateix client a fi de mantenir l’estil i la coherència en tots els projectes.

 La traducció és el primer pas de la part lingüística d’un projecte. Sempre l’efectua un traductor nadiu en l’idioma de destí, especialitzat i/o amb experiència en el camp corresponent. Consisteix en la traducció inicial del document original a l’idioma de destí.

El traductor ha de fer la traducció tenint en compte els aspectes següents:

  • La conformitat amb el domini específic i la terminologia del client, a més de qualsevol altre material de referència proporcionat, amb la finalitat de garantir la coherència terminològica durant la traducció;
  • La precisió semàntica del contingut de la llengua de destí;
  • La sintaxi, ortografia, puntuació i els accents diacrítics adequats, així com altres convencions ortogràfiques de la llengua de destí;
  • La cohesió lèxica i fraseològica;
  • La conformitat amb qualsevol guia d’estil pròpia i/o del client (inclosos el domini, el registre lingüístic i les variants lingüístiques);
  • Les convencions locals i qualsevol norma aplicable;
  • Els formats;
  • L’audiència final i el propòsit del contingut de la llengua de destí.

El traductor sempre haurà de fer la tasca d’autocomprovació de la seva feina, que ha d’incloure la revisió global del contingut de la llengua de destí per comprovar que no hi ha possibles problemes semàntics, gramaticals ni ortogràfics, com tampoc omissions o altres errors, a més d’assegurar-ne la conformitat amb qualsevol especificació rellevant per al projecte de traducció.

La revisió és el segon pas lingüístic d’un projecte i l’efectua un segon traductor nadiu en l’idioma de destí, especialitzat i/o amb experiència en el camp corresponent. Aquest pas inclou una lectura curosa del document traduït i la comparació amb el document original per garantir que la traducció és correcta i que reflecteix adequadament el document original. El revisor ha de tenir en compte els mateixos aspectes que el traductor que s’han esmentat anteriorment. El revisor també pot aplicar canvis terminològics necessaris o fer-hi canvis d’estil perquè el document traduït es llegeixi de manera fluïda i natural, que posteriorment haurà de validar el traductor. D’aquesta manera, aconseguim un document de màxima qualitat.

3er pas: VERIFICACIÓ, ENTREGA I VALORACIÓ:

Un cop finalitzats els passos lingüístics, s’efectua una revisió de qualitat posterior a la traducció (verificació), on el nostre equip revisa el contingut i el format de la traducció perquè es correspongui amb l’original. Parem atenció a què la traducció sigui coherent (pel que fa a les frases que es repeteixen, als títols d’institucions o persones, als noms d’universitats i altres organismes, etc.), Així com al format del document: els espais, la puntuació, les fonts, les imatges i qualsevol altre element que aparegui als arxius originals.

Un cop s’hagin resolt els dubtes i quan el traductor o el revisor hagi implementat els canvis, i el gestor de projectes hagi validat el projecte final, procedim a enviar la traducció al client en els terminis establerts en l’oferta o, si és possible, abans de la data d’entrega. Sabem que molts dels projectes dels nostres clients són de caràcter urgent. Per això, Overseas Translations és el millor aliat per resoldre les vostres urgències, sense renunciar a la qualitat.

Per últim, sol·licitem els comentaris del client mitjançant una enquesta amb la finalitat de continuar millorant i oferir-vos un servei òptim.

 PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Poseu-vos en contacte amb OVERSEAS TRANSLATIONS i sol·liciteu el vostre pressupost de traducció sense compromís. Ens complaurà poder col·laborar amb vosaltres.

Demani el seu pressupost

DADES DE CONTACTE

Telèfon:
+34 93 165 35 35
Móbil 24 h:
+34 601 14 47 27
E-mail:
office@ovstranslations.com

Demani el seu pressupost

contact_form_files_waiting_upload

  • Name: {{ item.file.name }}

Total progress: {{ uploader.progress }}

The file(s) is(are) uploaded

  • {{item}} X

OVERSEAS TRANSLATIONS

Contacto

Pl. Antoni Gaudí,
Local 10 08390 Montgat
Barcelona (España - Spain)
office@ovstranslations.com

© 2019 Overseas Translations. All rights reserved.

na górę