Política de qualitat

L’activitat que OVERSEAS, SLU considera de conformitat amb la qualitat que s’exigeix segons les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015 és la següent:

 

Serveis de traducció, d’interpretació i de correcció de textos a tots els idiomes.

 

La declaració de la Política inclou, com a línies mestres:

 

 1. Compromís en el compliment de les exigències, els requisits i les expectatives explícites i implícites dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris.
 2. Compliment dels terminis del client, que s’aconsegueix mitjançant una planificació precisa per part d’Overseas i mitjançant una àmplia base de professionals homologats.
 3. Contractació de traductors professionals i amb gran experiència en el tipus de textos que han de tractar.
 4. Utilització de les eines de traducció adequades i amb què es generen les memòries de traducció i altres opcions com, per exemple, la coherència terminològica, l’enumeració, etc.
 5. Implementació dels processos de preproducció, producció i postproducció en condicions controlades.
 6. Garantia d’unes condicions de treball òptimes mitjançant l’avaluació dels riscs que es poden produir en els processos, que permet eliminar-los, en la mesura que sigui possible, i reduir-ne els avaluats.
 7. Desenvolupament dels programes de formació contínua sobre el servei, que tendeixen a la millor qualificació dels treballadors, de manera que s’implica a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en aquest document.
 8. Consolidació del procés de millora continuada en el desenvolupament de totes les activitats que s’efectuen en l’empresa.
 9. Aportació de solucions a qualsevol problema de traducció.
 10. Motivació del personal d’Overseas pel que fa a la qualitat total del servei.

 

La direcció posa aquesta política a disposició dels seus clients, de tots els treballadors i proveïdors, a més del públic en general.

 

La Política es manté al dia mitjançant les revisions periòdiques que es fan coincidir amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions referents a l’entorn i a la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona ara i en el futur tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i les metes que s’estableixin de manera programada i periòdica.

 

Direcció d’Overseas Translations

30-11-16

 

DADES DE CONTACTE

Telèfon:
+34 93 165 35 35
Móbil 24 h:
+34 601 14 47 27
E-mail:
office@ovstranslations.com

Demani el seu pressupost

contact_form_files_waiting_upload

 • Name: {{ item.file.name }}

Total progress: {{ uploader.progress }}

The file(s) is(are) uploaded

 • {{item}} X

OVERSEAS TRANSLATIONS

Contacto

Pl. Antoni Gaudí,
Local 10 08390 Montgat
Barcelona (España - Spain)
office@ovstranslations.com

© 2019 Overseas Translations. All rights reserved.

na górę