POLITYKA JAKOŚCI

Zakres działalności OVERSEAS, S.L.U. uznawanej przez firmę za zgodną z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz ISO 17100:2015 obejmuje następujące usługi:

 

Tłumaczenia pisemne i ustne oraz korekty tekstów we wszystkich językach.

 

Polityka jakości opracowana została w oparciu o następujące wytyczne:

 

 1. Zaangażowanie na rzecz spełnienia wymagań, warunków i oczekiwań wyraźnie lub domyślnie sformułowanych przez klientów firmy, jak również zapewnienie spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.
  1. Dotrzymywanie terminów ustalonych z klientem dzięki dokładnemu planowaniu procesu tłumaczenia przez firmę Overseas i współpracy z szeroką gamą akredytowanych specjalistów branżowych.
  2. Zatrudnianie profesjonalnych tłumaczy posiadających obszerne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy tekst przeznaczony do tłumaczenia.
  3. Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, umożliwiających tworzenie pamięci tłumaczeniowych oraz zapewniających zachowanie spójności terminologicznej, kolejności numeracji itp.
  4. Stosowanie szeregu procesów na etapie poprzedzającym tłumaczenie, na etapie tłumaczenia oraz po jego wykonaniu, w warunkach ścisłej kontroli.
  5. Zapewnianie optymalnych warunków pracy poprzez ocenę zagrożeń mogących wystąpić na każdym z prowadzonych etapów w celu zapobiegania ich występowaniu i ograniczania skutków każdego zidentyfikowanego zagrożenia.
  6. Opracowywanie programów ustawicznego kształceniaw zakresie świadczonych usług w celu doskonalenia kwalifikacji personelu i zapewnienia jego zaangażowania na rzecz realizacji wszystkich dążeń opisanych w treści niniejszego dokumentu.
   1. Konsolidacja ciągłego procesu doskonalenia w odniesieniu do realizacji wszystkich zadań będących przedmiotem działalności firmy.
   2. Dostarczanie rozwiązań wszelkiego rodzaju problemów powstałych w procesie tłumaczenia.
   3. Dbałość o motywację personelu firmy Overseas w celu zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług.

 

Dyrekcja firmy udostępnia treść niniejszej polityki swoim klientom, wszystkim pracownikom i dostawcom, jak również podaje ją do wiadomości publicznej.

 

Treść polityki podlega aktualizacji poprzez okresowe wprowadzanie modyfikacji w ramach przeglądów systemu dokonywanych przez dyrekcję firmy, mając na celu uwzględnienie zmian zachodzących w miejscowych warunkach pracy oraz wszelkich otrzymanych informacji. W tym kontekście dyrekcja firmy zapewnia i nadal będzie zapewniać wszelkie niezbędne zasoby ludzkie, techniczne i finansowe umożliwiające realizację regularnie określanych celów prowadzonej działalności.

 

Dyrekcja Overseas Translations

30-11-16

KONTAKT

Telefon kom.:
+48 508 171 302
E-mail:
andrzej.misiewicz@ovstranslations.com

Zapytaj o cenę

contact_form_files_waiting_upload

 • Name: {{ item.file.name }}

Total progress: {{ uploader.progress }}

The file(s) is(are) uploaded

 • {{item}} X

OVERSEAS TRANSLATIONS

Kontakt

Pl. Antoni Gaudí,
Local 10 08390 Montgat
Barcelona (España - Spain)
office@ovstranslations.com

© 2019 Overseas Translations. All rights reserved.

na górę